Trang chủ Giới thiệu Học sinh Giáo viênQLCB Thiết bị Thư viện Thi đua Tài nguyên Trang vàng Hệ thống
 
HỒ SƠ LỚP HỌC KÌ 1
Năm:  Khối :  Lớp :
Cài font mã vạch
STTHọ và tênNgày sinhChỗ ở hiện tại
1 Hoàng Vũ Ngọc Châm 03/10/2008Cam Đông - Việt Hưng - Kim Thành - Hải Dương
2 Vũ Kiều Chinh 15/02/2008Cam Thượng - Việt Hưng - Kim Thành - Hải Dương
3 Nguyễn Tấn Dũng 13/05/2008Cam Thượng - Việt Hưng - Kim Thành - Hải Dương
4 Nguyễn Thị Ngọc Hà 26/08/2008Cam Thượng - Việt Hưng - Kim Thành - Hải Dương
5 Phạm Trung Hải 04/02/2008Cam Đông - Việt Hưng - Kim Thành - Hải Dương
6 Nguyễn Thị Hiền 23/01/2008Cam Thượng - Việt Hưng - Kim Thành - Hải Dương
7 Ngô Thanh Thanh Hiền 22/05/2008Cam Thượng - Việt Hưng - Kim Thành - Hải Dương
8 Phạm Thị Thanh Hiền 30/12/2008Cam Đông - Việt Hưng - Kim Thành - Hải Dương
9 Nguyễn Tiến Hưởng 02/04/2008Cam Thượng - Việt Hưng - Kim Thành - Hải Dương
10 Nguyễn Phương Linh 17/01/2008Cam Đông - Việt Hưng - Kim Thành - Hải Dương
11 Nguyễn Thị Thùy Linh 23/08/2008Cam Thượng - Việt Hưng - Kim Thành - Hải Dương
12 Tống Khánh Linh 02/11/2008Cam Thượng - Việt Hưng - Kim Thành - Hải Dương
13 Phạm Thị Nên 18/12/2008Cam Đông - Việt Hưng - Kim Thành - Hải Dương
14 Phạm Thị Thúy Nga 13/04/2008Cam Thượng - Việt Hưng - Kim Thành - Hải Dương
15 Ngô Yến Nhi 21/04/2008Cam Thượng - Việt Hưng - Kim Thành - Hải Dương
16 Nguyễn Thị Hải Ninh 13/12/2008Cam Thượng - Việt Hưng - Kim Thành - Hải Dương
17 Vũ Hoàng Phúc 09/01/2008Cam Thượng - Việt Hưng - Kim Thành - Hải Dương
18 Vũ Minh Phương 23/11/2008Cam Thượng - Việt Hưng - Kim Thành - Hải Dương
19 Vũ Đức Thuận 15/12/2008Cam Thượng - Việt Hưng - Kim Thành - Hải Dương
20 Vũ Hoàng Trung 07/08/2008Cam Thượng - Việt Hưng - Kim Thành - Hải Dương
21 Phạm Anh Tuấn 31/08/2008Cam Đông - Việt Hưng - Kim Thành - Hải Dương
22 Ngô Thị Ngọc Yến 03/11/2008Cam Thượng - Việt Hưng - Kim Thành - Hải Dương
23 Nguyễn Văn Việt 16/08/2008 
 
Trưởng ban biên tập: Nguyễn Văn Ty - Hiệu trưởng
Địa chỉ: Huyện Kim Thành - Tỉnh Hải Dương - Điện thoại 03203728689
Web: kt-thviethung.haiduong.edu.vn@haiduong.edu.vn