Trang chủ Giới thiệu Học sinh Giáo viên Thiết bị Thư viện Thi đua Tài nguyên Trang vàng Hệ thống
 
HỒ SƠ LỚP HỌC KÌ 1
Năm:  Khối :  Lớp :
 
STTHọ và tênNgày sinhChỗ ở hiện tại
1 Phạm Thị Mai Anh 25/10/2007 
2 Vũ Xuân Bắc 05/07/2007 
3 Vũ Thị Ngọc Dung 22/12/2007 
4 Phạm Thị Châu Dương 22/06/2007 
5 Lê Thu Hà 18/12/2007 
6 Nguyễn Cẩm Hà 26/01/2007 
7 Vũ Thị Hoa 01/06/2007 
8 Trần Huy Hoàng 10/09/2007 
9 Vũ Mai Huyền 13/07/2007 
10 Vũ Tuấn Hưng 12/05/2007 
11 Nguyễn Văn Khang 07/03/2007 
12 Phạm Văn Khánh 24/03/2007Cam Đông - Việt Hưng - Kim Thành - Hải Dương
13 Vũ Quốc Khánh 09/11/2007 
14 Vũ Thị Ngọc Mai 30/04/2007 
15 Nguyễn Đức Minh 23/03/2007 
16 Nguyễn Trà My 28/09/2007 
17 Nguyễn Minh Nghĩa 08/12/2007 
18 Phạm Thị Bích Ngọc 28/12/2007 
19 Vũ Thị Hồng Ngọc 10/05/2007 
20 Phạm Linh Công Sơn 26/09/2007 
21 Phạm Hồng Sơn 19/12/2007Cam Đông - Việt Hưng - Kim Thành - Hải Dương
22 Phạm Thị Hải Thanh 10/11/2007 
23 Phạm Thị Thanh Thảo 27/08/2007 
24 Nguyễn Văn Thắng 13/05/2007 
25 Phạm Quang Thuận 07/11/2007 
26 Vũ Minh Thư 21/02/2007 
27 Lại Thị Thùy Trang 01/08/2007Cam Đông - Việt Hưng - Kim Thành - Hải Dương
28 Lê Thị Quỳnh Trang 14/08/2007 
29 Phạm Thị Thu Trang 19/12/2007 
30 Vũ Thảo Vân 10/03/2007 
 
Trưởng ban biên tập: Nguyễn Văn Ty - Hiệu trưởng
Địa chỉ: Huyện Kim Thành - Tỉnh Hải Dương - Điện thoại 03203728689
Web: kt-thviethung.haiduong.edu.vn@haiduong.edu.vn